Omanikujärelevalve
Texo OÜ on usaldusväärne ja vastutustundlik omanikujärelevalve teostaja. Kontrollime ehitusprojekti ja ehitusteenuse nõuetele vastavat osutamist ning vigade avastamisel pakume välja lahendusi. Meie järelevalve kindlustab ehitusprojekti kvaliteetse ja tähtaegse valmimise.

Meie ehitusjärelevalve protsess:

  1. Projektdokumentatsiooni analüüs
  2. Ehitusobjekti ülevaatused (ehitusjärelevalve)
  3. Materjalide nõuetele vastavuse jälgimine
  4. Täitedokumentatsiooni kontroll

Texo järelevalve – kvaliteetse ehitise garantii. Uuri lisa!

Texo Ehitus OÜ / Üldehitus- ja renoveerimistööd